Loading...
به فروشگاه اینترنتی مای نت کام خوش آمدید!

ممنوعیت لپ تاپ ایالت متحده در هواپیما

ممنوعیت لپ تاپ ایالت متحده در هواپیما

ممنوعیت لپ تاپ ایاالت متحده در سراسر اروپا گسترش یافته است

دامنه ممنوعیت آغاز شده با ترکیه گسترش یافته است. بنابراین، تمام هواپیماهای اروپایی از دستگاه های لپ تاپ آزاد خواهند بود. ممنوعیت لپ تاپ ها در تمام کشورهای اروپایی در پرواز به ایالات متحده به اجرا در می آیند. کمیسیون اروپا از فرودگاه ها خواسته است تا برای ممنوعیت در روزهای آینده آماده شوند.

ممنوعیت لپ تاپ، که در ترکیه نیز اعمال می شود، در همه کشورهای اروپایی در پرواز به ایالات متحده اجرا می شود. کمیسیون اروپا از فرودگاه ها خواسته است تا برای ممنوعیت در روزهای آینده آماده شوند.

یکی از دلایل ممنوعیت حمل لپ تاپ با هواپیما باتری های لیتیوم یونی لپ تاپ ها می باشد که می توانند مثل بمبی کوچک انفجار تولید کنند.

نظرات
    ارسال نظر